Счетоводно обслужване

 

Абонаментно счетоводно обслужванe

Вид килентЗа фирми,
занимаващи
се само с услуги
За фирми,
занимаващи се
с търговия
или търговия и услуги*
За фирми,
занимаващи се
с производство и
строително-монтажни
работи*
Вземане и носене
на документи
от офис на
клиента
Ф-ми с до 40 с.о. месечно нерег. по ДДС140 лв.210 лв.260 лв.40 лв. / посещение
Ф-ми с от 41 до 80 с.о.
месечно нерег. по ДДС
300 лв.320 лв.380 лв.40 лв. / посещение
Ф-ми с от 81 до 120 с.о.
месечно нерег. по ДДС
380 лв.420 лв.500 лв.40 лв. / посещение
Ф-ми с над 121 с.о.
месечно нерег. по ДДС
380 лв. + ** 420 лв. + ** 500 лв. + ** 40 лв. / посещение
Ф-ми с до 40 с.о. месечно
рег. по ДДС
260 лв.420 лв.560 лв.40 лв. / посещение
Ф-ми с от 41 до 80 с.о.
месечно рег. по ДДС
520 лв.680 лв.760 лв.40 лв. / посещение
Ф-ми с от 81 до 120 с.о.
месечно рег. по ДДС
710 лв.740 лв.860 лв.40 лв. / посещение
Ф-ми с над 121 с.о.
месечно рег. по ДДС
710 лв. + **740 лв. + ** 860 лв. + ** 40 лв. / посещение

* Фирмите, използващи автоматизирани системи за складово стопанство НЕ заплащат аналитична отчетност на стоките в склада.

** 120 лв. за всеки следващи до 80 бр. стопански операции, отразени в първичните счетоводни документи за месец.
Базова цена за ресторантьори, туристически и транспортни фирми - 500 лв.

Цените на горепосочените счетоводни услуги важат за фирми с персонал до пет души.
При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

Брой персонал Увеличение
на стандартната цена
от 6 до 10 души 100 лв.
до 20 души210 лв.
до 50 души 460 лв.
над 50 души460 лв. + по 18 лв.
на брой персонал

При изготвяне на ИНТРАСТАТ
дневници се добавят следните
стойности към цената:
цена
До 2 придобивания/
изпращания на месец
100 лв.
От 3 до 5 придобивания/
изпращания на месец
180 лв.
От 6 до 10 придобивания/
изпращания на месец
340 лв.
Над 10 придобивания/
изпращания на месец
460 лв.

 

 

Допълнителни услуги:

 

 1. Регистриране на фирми по ЗДДС
  За клиенти на счетоводна къща НИИД Консулт, използващи абонаментно счетоводно обслужване, доброволната регистрация по ЗДДС е безплатна.
 2. Одит - по цени на одиторски услуги + 6% от възнаграждението на одитора
 3. Проверки от институции:
  120 лв. на проверка
 4. Цена за данъчни ревизии:
  8% от текущото месечно възнаграждение за всеки ревизиран месец
 5. Подаване на нулеви декларации:
  35 лв. / декларация

Еднократни такси:

 • Счетоводни консултации - 50 лв. / 30 минути
 • Попълване на данъчни декларации на физически лица - 50.00 - 120.00 лв.
 • Обявяване на ГФО, Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения - 40лв., за всеки отделен случай (цената не включва държавни такси)
 • Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА - 6 лв. на фактура

Забележка:

 1. С.О. е стопанска операция, отразена в първичен счетоводен документ.
 2. ПЕРСОНАЛ са лицата, осигурявани или самоосигуряващи се, съгласно Кодекса за социалното осигуряване.
 3. Счетоводна къща НИИД Консулт запазва правото си да сключва договори на цени, различни от горепосочените.
 4. Подаването на документи с електронен подпис е включено в базовата цена на счетоводното обслужване.
 5. Цените на описаните счетоводни услуги са крайни.
 6. Възможни са корекции на цените в зависимост от особеностите на счетоводната отчетност на стопанската дейност на клиента /например голям брой аналитични нива на отчетност/.

Можете да заявите желанието си да ползвате нашите счетоводни услуги по интернет, като попълните формата за Заявка за счетоводни услуги.