Счетоводно обслужване

 

Абонаментно счетоводно обслужванe

Вид клиентЗа фирми,
занимаващи
се само с услуги
За фирми,
занимаващи се
с търговия
или търговия и услуги*
За фирми,
занимаващи се
с производство и
строително-монтажни
работи*
Ф-ми с до 40 с.о. месечно нерег. по ДДС180 лв.280 лв.350 лв.
Ф-ми с от 41 до 80 с.о.
месечно нерег. по ДДС
400 лв.420 лв.510 лв.
Ф-ми с от 81 до 120 с.о.
месечно нерег. по ДДС
510 лв.560 лв.670 лв.
Ф-ми с над 121 с.о.
месечно нерег. по ДДС
510 лв. + ** 560 лв. + ** 670 лв. + **
Ф-ми с до 40 с.о. месечно
рег. по ДДС
350 лв.560 лв.750 лв.
Ф-ми с от 41 до 80 с.о.
месечно рег. по ДДС
700 лв.900 лв.990 лв.
Ф-ми с от 81 до 120 с.о.
месечно рег. по ДДС
950 лв.990 лв.1100 лв.
Ф-ми с над 121 с.о.
месечно рег. по ДДС
950 лв. + **990 лв. + ** 1100 лв. + **

* Фирмите, използващи автоматизирани системи за складово стопанство НЕ заплащат аналитична отчетност на стоките в склада.

** 160 лв. за всеки следващи до 80 бр. стопански операции, отразени в първичните счетоводни документи за месец.
Базова цена за ресторантьори, туристически и транспортни фирми - 670 лв.

Цените на горепосочените счетоводни услуги важат за фирми с персонал до пет души.
При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

Брой персонал Увеличение
на стандартната цена
от 6 до 10 души 135 лв.
до 20 души280 лв.
до 50 души 650 лв.
над 50 души650 лв. + по 24 лв.
на брой персонал

При изготвяне на ИНТРАСТАТ
дневници се добавят следните
стойности към цената:
цена
До 2 придобивания/
изпращания на месец
135 лв.
От 3 до 5 придобивания/
изпращания на месец
240 лв.
От 6 до 10 придобивания/
изпращания на месец
450 лв.
Над 10 придобивания/
изпращания на месец
620 лв.

 

 

Допълнителни услуги:

 

 1. Регистриране на фирми по ЗДДС
  За клиенти на счетоводна къща НИИД Консулт, използващи абонаментно счетоводно обслужване, доброволната регистрация по ЗДДС е безплатна.
 2. Одит - по цени на одиторски услуги + 6% от възнаграждението на одитора
 3. Проверки от институции:
  160 лв. на проверка
 4. Цена за данъчни ревизии:
  10% от текущото месечно възнаграждение за всеки ревизиран месец
 5. Подаване на нулеви декларации:
  50 лв. / декларация

Еднократни такси:

 • Счетоводни консултации - 50 лв. / 30 минути
 • Попълване на данъчни декларации на физически лица - 80.00 - 160.00 лв.
 • Обявяване на ГФО - 30лв.
 • Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА - 10 лв. на фактура

Забележка:

 1. С.О. е стопанска операция, отразена в първичен счетоводен документ.
 2. ПЕРСОНАЛ са лицата, осигурявани или самоосигуряващи се, съгласно Кодекса за социалното осигуряване.
 3. Счетоводна къща НИИД Консулт запазва правото си да сключва договори на цени, различни от горепосочените.
 4. Подаването на документи с електронен подпис е включено в базовата цена на счетоводното обслужване.
 5. Цените на описаните счетоводни услуги са с вкл. ДДС.
 6. Възможни са корекции на цените в зависимост от особеностите на счетоводната отчетност на стопанската дейност на клиента /например голям брой аналитични нива на отчетност/.

Можете да заявите желанието си да ползвате нашите счетоводни услуги по интернет, като попълните формата за Заявка за счетоводни услуги.